لیست فایل ها - صفحه 2

درصد جذب رطوبت سطحي

هدف : تعيين مقدار رطوبت سطحي مصالح که قابل تبخير است مي باشد

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعيين وزن مخصوص ظاهري

تعيين وزن مخصوص ظاهري به دو روش انجام مي گيرد : 1- پيکنومتر : استوانه اي است مدرج که داراي درپوش است مصالح شسته را برداشته وزن مشخصي   باشد ( در اينجا= 300 گرم) پيکنومترW 1 از آن را جدا مي نماييم.اگر وزن مصالح.... 2- روش دونگان : ...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانه بندي مصالح سنگي

آزمايش اين جلسه ي ما بر روي دو نمونه از شن هاي نخودي و بادامي و يک نمونه ماسه خواهد بود.براي شن و ماسه از الک هاي متفاوتي استفاده مي شود بنحوي که براي شن از الک هاي شماره ي 4 به بالا و براي ماسه از الک 4 به پايين استفاده مي شود .

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گیرش(الف- آزمایش تعیین آب متعارف ب- آزمایش تعيين زمان گيرش اوليه خمير سيمان)

در اين روش با استفاده از دستگاه ويکات ابتدا مقدار آب متعارف سيمان تعيين مي گردد و سپس زمان گيرش آن اندازه گيري مي شود.

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مغزه گيري

در بسياري از موارد نياز داريم که مقاومت بتني را به صورت واقعي بسنجيم . مثلا در ساختماني ، به مقاومت بتن شک مي کنيم ، لذا بايد قسمتي از بتن آن را انتخاب کرده و آزمايش مخرب را بر روي آن انجام دهيم.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمايش به وسيله چکش برجهندگي ( چکش اشميت )

اين آزمايش نيز از آزمايش هاي غير مخرب مي باشد. در اين روش از مقاومت مواد در برابر ضربه استفاده مي شود. بدين صورت که گلوله را از ارتفاع مشخص بر روي نمونه پرتاب مي کنند ، مقدار بازگشت گلوله همان سختي ماده مي باشد. در دستگاه هاي جديد ، اين کار توسط يک...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آزمايش بتن به وسيله پالس اولتراسونيک

يکي از آزمايشات غير مخرب براي بتن مي باشد. اساس اين آزمايش بر مبناي سرعت حرکت موج درون مواد مي باشد که هرچقدر مواد سخت تر باشند سرعت حرکت موج در آنها بيشتر است.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گيري حباب هواي بتن

وجود هواي محبوس شده در بتن باعث کاهش مقاومت بتن و افزايش نفوذپذيري آن مي گردد. هر يک درصد از هواي موجود ، در حدود 5.5 % از مقاومت بتن مي کاهد. همچنين با افزايش نفوذپإيري ، آب به داخل بتن نفوذ مي کند و در اثر يخ زدن افزايش حجم مي دهد و باعث تخريب بت...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تاثير عمل آوري بر مقاومت فشاري بتن

منظور از عمل آوري ، روشي است که در پي آن هيدراتاسيون سيمان انجام مي گيرد و در آن دما ، رطوبت و .. کنترل مي شود. مثلا مي توان بتن را درون آب سرد قرار داد ، با آب گرم آن را عمل آورد و يا روش هاي پيشرفته تر توسط بخار آب گرم به عمل آوردن آن کمک کرد. د...

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی