فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

كاربرد سيستم اطلاعات جغرافيايي در ژئومورفولوژي

•سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) يك سيستم كامپيوتر مبنا مي باشد كه به عنوان يك مجموعه متشكل از سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات جغرافيايي، نيروي انساني و مدلهاي پردازش داده، به منظور توليد، ذخيره سازي، نمايش، بازاريابي، پردازش، بهنگام رساني  ...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آشنایی با نرم افزار راک ورک

یکی از نرم افزار های رشته زمین شناسی و معدن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی