فایل های دسته بندی مهندسی - صفحه 1

تهیه ی مدل ریاضی آبخوان با استفاده از GMS (مادفلو)

مدل سازی آب های زیر زمینی با استفاده از GMS(مادفلو)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه آموزشی کامل نرم افزار طراحی زهکشی drain mod

این پروژه به صورت یک نمونه پروژه کامل انجام شده است.(آموزش تصویری )

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی شرکتهای پیمانکاری

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش نرم افزار hec-ras

نحوه مقطع زدن و آنالیز پارامتر های رودخانه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نسخه جدید مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاتر فنی

مجموعه برنامه ها و نرم افزارهای کاربردی دفاتر فنی و متره و برآورد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی