فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 1

100 ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل در فایل اکسل

100 ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل وبهمراه صورتهای مالی و سود وزیان وترازنامه وتراز آزمایشی وبستن حسابهای موقت و...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه پروژه مالی دوشرکت بیمه

انواع تجزيه و تحليل صورتهاي مالي دوشرکت شامل تجزيه و تحليل افقي وعمودی و...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه پروژه مالی دوشرکت فولاد خوزستان و خراسان

انواع تجزيه و تحليل صورتهاي مالي دوشرکت شامل تجزيه و تحليل افقي وعمودی و...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيستم هاي نوين انبارداري

سيستم هاي نوين انبارداري

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رشته اقتصاد - اقتصاد اسلامی

به صورت پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جامعه حسابداران رسمي ايران

جامعه حسابداران ايران

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل