فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 10

آموزش کمک های اولیه

آموزش کمک های اولیه

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش كمك هاي اوليه (تروما)

تعریف تروماهرگونه آسیب یا صدمه اي که به دنبال برخورد عوامل فیزیکی یا شیمیایی با بافتهاي بوجود آید را تروما گویند. آسیبهاي سرتمام آسیب هاي سربالقوه خطرناك هستند و نیاز به ارزیابی مناسب دارند به ویژه اگر مصدوم دچار اختلال هوشیاري باشد که این نشان دهنده...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش پرتئوس

آموزش نرم افزار پروتوس

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش خوشنویسی

آموزش خوشنویسی

قیمت : 3,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروین اعتصامی

پرویناعتصامی، شاعره نامدار معاصر ایران از شاعران قدر اول زبان فارسی است که باتواناترین شعرای مرد ، برابری کرده و به گواهی اساتید و سخن شناسان معاصر گوی سبقترا از آنان ربوده است. رمز توفیق اینشاعرارزشمند فرهنگ و ادب فارسی، علاو...

قیمت : 3,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بلوغ جنسی

بلوغ جنسی

قیمت : 3,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماری تیفوس

بیماری تیفوس

قیمت : 3,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ایدز

ایدز

قیمت : 3,250 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی