فایل های دسته بندی مکانیک - صفحه 1

پروژه و تحقیق-علم ربات و رباتيك- در 50 صفحه-docx

این تحقیق در مورد علم ربات و رباتيك در 50 صفحه در قالب ورد می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-استانداردهای پایپینگ و قوانین آن- در 45 صفحه-docx

این تحقیق در مورد استانداردهای پایپینگ و قوانین آن در 45 صفحه در قالب ورد می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-عدسی ها- در120صفحه-docx

این تحقیق در مورد عدسی ها در 120 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه-جوشکاری- در 120 صفحه-docx

این جزوه در مورد جوشکاری می باشد در 120 صفحه در قالب ورد می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت- در 70 صفحه-docx

این تحقیق در مورد الکترودهای جوشکاری و کاربرد آنها در صنعت در 70 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق- انواع جوشکاری و الکترودهای مورد استفاده - در 50 صفحه-docx

این تحقیق در مورد انواع جوشکاری و الکترودهای مورد استفاده در 50 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-جوشکاری زیرپودری- در45 صفحه-docx

این فایل در مورد جوشکاری زیرپودری در 45 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه و تحقیق-انواع جوش و وسایل جوشکاری- در70 صفحه-docx

این تحقیق در مورد انواع جوش و وسایل جوشکاری در 70 صفحه و در قالب ورد می باشد.

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دنده GEAR

دنده GEAR نوع فایل : Word تعداد صفحات : 12

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی