فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 6

جزوه آموزشی سیستم خبره برای برنامه ریزی و زمان بند

جزوه آموزشی سیستم خبره برای برنامه ریزی و زمان بند

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی کنترل پروژه

اسلاید آموزشی کنترل پروژه

قیمت : 1,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی برنامه ریزی پروژه

اسلاید آموزشی برنامه ریزی پروژه

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات آزمون های مدیریت پروژه (PMP)

مجموعه سوالات آزمون های مدیریت پروژه (PMP)

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزشی کارسنجی و زمان سنجی (ارزیابی کار و زما

جزوه آموزشی کارسنجی و زمان سنجی (ارزیابی کار و زما

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات کنترل پروژه

مجموعه سوالات کنترل پروژه

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه سوالات آزمون مدیریت پروژه

مجموعه سوالات آزمون مدیریت پروژه

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت کیفیت در سازمان های مجازی

پاورپوینت مدیریت کیفیت در سازمان های مجازی

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اسلاید آموزشی کنترل پروژه

اسلاید آموزشی کنترل پروژه

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی