فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

بررسی معماری ترمینال صفه اصفهان

در این فایل ترمینال صفه اصفهان مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحلیل کتابخانه اکستر فیلیپس

در این فایل کتابخانه اکسترفیلیپس اثر لویی کان مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی معماری بیمارستان پارسه

در این فایل بیمارستان پارسه واقع در رشت مورد تحلیل قرار گرفته است

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی