فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

مجموعه نمونه سوالات آزمون استخدامی دبیری آموزش و پرورش با جواب

مجموعه کامل نمونه سوالات رشته های مختلف استخدام دبیری آموزش و پرورش + پاسخنامه

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی هنر آموز تأسیسات استخدامی آموزش و پرورش

دفترچه نمونه سوالات هنرآمز تأسیسات استخدامی آموزش و پرورش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی - آموزش و پرورش - تأمین اجتماعی - دستیاران ستادی

نمونه سوالات آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی - آموزش و پرورش - تأمین اجتماعی - دستیاران ستادی-دیوان محاسبات از سال 93 تا 96 با پاسخنامه تشریحی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی هنرآموز کامپیوتر استخدامی آموزش و پرورش با پاسخنامه

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آزمون استخدامی ثبت اسناد با پاسخنامه

مجموعه کامل نمونه سوالات آزمون استخدامی ثبت اسناد با پاسخنامه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سؤالات تخصصی دبیری علوم اجتماعی با پاسخنامه

مجموعهکامل نمونه سوالات دبیری علوم اجتماعی جهت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش+پاسخنامه

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات و محورهای اصلی سؤالات مصاحبه های آزمون های استخدامی

نمونه سوالات و محورهای اصلی سؤالات مصاحبه های آزمون های استخدامی ارگانها، ادارات، موسسات دولتی و غیردولتی

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی شهرداریها با پاسخنامه

مجموعه کامل نمونه سوالات تخصصی و عمومی استخدامی شهرداری ها با پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات استخدامی بانک ملت با پاسخنامه

مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی بانک ملت با پاسخنامه

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی