فایل های دسته بندی معارف اسلامی - صفحه 1

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت

گزارش تخصصی ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای شرکت در نماز جماعت شامل مقدمه و متن اصلی پیشنهاد و نتیجه گیری و...

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی و پیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآن

گزارش تخصصی و پیشنهادات استفاده از روش های فعال تدریس در درس دین و زندگی و قرآن

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش تخصصی چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

چگونگی علاقه مند نمودن یکی از دانش آموزان به درس دین و زندگی با روش های خلاقانه

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی