فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

نمونه تحلیل اماری پایان نامه به روش کای اسکوئر

فصل چهارم پایان نامه به روش کای اسکوئر خی دو

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تأثير جنبه هاي مختلف بازاريابي داخلي بر روي فرهنگ برند

بررسي تأثير جنبه هاي مختلف بازاريابي داخلي بر روي فرهنگ برند مورد مطالعه : بانك خصوصي پاسارگارد

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى

مقاله نظريه اسلام در مديريت‏ منابع انسانى

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله كد گذاري و رمزنگاري در مديريت

مقاله كد گذاري و رمزنگاري در مديريت

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

مقاله تاثير موانع ارتباط فردي بر تعارض سازماني

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار‏

مقاله بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب و کار‏

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آینده مدیریت منابع انسانی

آینده مدیریت منابع انسانی

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

قیمت : 2,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی