فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه

قیمت : 31,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رکن مادی قتل عمد

رکن مادی قتل عمد

قیمت : 27,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران

اقسام سند و اجرای اسناد در نظام حقوقی ایران

قیمت : 13,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

طلاق و قوانین مترتب بر آن در فقه اسلامی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

پروژه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی