فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 3

اصول حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن و کنترل وزن

آنچه از کنترل وزن در نزد اکثریت مردم وجود دارد، عبارت از جنگ با «چربی‌های متورم» بدن است. بدین منظور، زنان میان‌سال با پوشیدن لباس ورزشی در سالن‌های ورزشی حضور می‌یابند و مردان شکم برآمده ورزش می‌کنند تا اندازه کمربند سال‌های پیش خود را بازیابند.

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موضوع ایمنی و بهداشت در محیط ورزش با ملاحظه ویژگی‌های جسمانی دانشجو

موضوع ایمنی و بهداشت در محیط ورزش با ملاحظه ویژگی‌های جسمانی دانشجو در کتاب تربیت بدنی عمومی با مناع موجود

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش

رفتار فردی و اجتماعی در محیط ورزش در تربیت بدنی عمومی

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش در این زمینه

فصل دو کتاب تربیت بدنی عمومی 1 عباس سلیمانی و همکاران

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول فلسفه و اهداف تربیت‌بدنی از دیدگاه مکتب

فصل یک کتاب تربیت بدنی عمومی عباس سلیمانی و همکاران

قیمت : 2,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟

تحقیق در مورد چرا ورزش کنیم؟

قیمت : 1,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد تغذیه ورزشی

تحقیق در مورد تغذیه ورزشی

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تاریخچه والیبال در جهان

تاریخچه والیبال در جهان

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق در مورد ورزش شنا

تحقیق در مورد ورزش شنا

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی