فایل های دسته بندی Excel - صفحه 1

آموزش حسابداری در اکسل 2013

اکسل-حسابداری- مایکروسافت-آموزش-Excel-accontant

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانه بندی تک قسمتی

رسم منحنی دانه بندی خاک

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منحنی دانه بندی خاک

منحنی دانه بندی خاک، به صورت دو قسمتی

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبات برش مستقيم

تعيين دانسيته خشك، درصد اشباع و رطوبت برش مستقيم قبل و بعد از آزمايش

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود فایل اکسل طراحی تیر متصل به کنسول بر اساس ACI-1383

طراحی تیر متصل به کنسول بر اساس ACI-1383

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی